ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!!
K 3.5. 2021 PROBÍHÁ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY STANDARTNÍM ZPŮSOBEM.
POKUD VAŠE DÍTĚ ZATÍM NENASTOUPÍ, NEZAPOMEŇTE OMLUVIT ;-)

ROUŠKY V MŠ
Od čtvrtka 10.9.2020 dle nařízení ministerstva zdravotnictví platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách MŠ. Z tohoto nařízení jsou vyjmuty děti a personál. Žádáme vás o vstup do budovy s nasazenou rouškou a následnou desinfekci rukou.
Děkujeme za pochopení
 

Na I. pololetí školního roku 2020-2021 prosíme přinést:

1x balení toaletní papíru (4 role)

1x balení papírových utěrek (2 role)

1x krabičku papírových kapesníků

1x balení papírových kapesníků (10 ks)

1x balení vlhčených ubrousků

1x tekuté mýdlo na doplnění 

 

Děkujeme

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ PRO ROK 2020/21

Školné se platí vždy k 15. dni daného měsíce (400,-)
Číslo účtu - školné: 27-8767710207/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte


Stravné se platí k 15. dni v měsíci na následující měsíc (36 / Kč / den)
Číslo účtu - stravné:  8539990227/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte 
Specifický symbol: pro třídu Koťat - 2

 Pozn.: Do zprávy uvádějte příjmení a jméno dítěte pro lepší přehled a orientaci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je nutné mít ve školce = nutná výbava každého dítěte

Šatna: Kapsář (taška) s náhradním spodním prádlem, ponožkami (v zimě punčocháči), tričkem, tepláčky (popř. kraťasy)
Oblečení do třídy: Takové, které bude moci dítě zamazat, pevné bačkory - NE pantofle ani krosky
Oblečení na ven: Jiné než do třídy a takové, které si děti mohou ušpinit, nutná je pokrývka hlavy, povinná je pláštěnka a holiny (chodíme ven za každého počasí)

Prosíme rodiče, aby dětem připravili do školky věci na převlečení pro pobyt venku. 
Děti se do třídy převlékají z důvodu možného zašpinění ploch k sezení či odpočinku (gauč, křesla, židličky, koberec) špinavými věcmi od písku, hlíny, trávy atd.

Děti si přinesou vlastní plastový hrneček na pitný režim. Ne lahvičky.

Poznámky:  Prosíme rodiče, aby dětem nedovolovali nosit do školky hračky, které podporují násilí (zbraně, hračky vyvolávající agresivní hry). Je dobré, když dítěti povolíte pouze jednu hračku z domova. Za hračky přinesené z domova neručíme.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 INFORMACE PRO RODIČE - COVID 19  K 1.9. 2020
Vážení rodiče, od září se opět setkáváme všichni v MŠ. Rádi bychom Vás informovali o nařízeních vlády a situaci, která je aktuální v MŠ.
Prohlášení o bezinfekčnosti dětí se aktuálně do MŠ nepředkládá.
Na děti ani rodiče se nevztahují žádná omezení ani opatření.
V současné době roušky nejsou povinné. Budeme ale rádi, když každé dítě bude mít ve své skříňce v šatně roušku v igelitovém sáčku, kterou bude možné v případě potřeby použít.
U vchodu je připravena desinfekce, kterou, prosím, použijte.
Ve vnitřních prostorách školy a zahrady se, prosím, zdržujte jen nezbytně nutnou dobu.
Dítě se známými příznaky Covid-19, nebo s příznaky jiného respiračního onemocnění (tím je myšlena i rýma), nebude do MŠ přijato!!!
V případě, že se příznaky projeví až v průběhu přítomnosti dítěte ve škole budou ihned nastavena tato opatření:
- dítěti nasadíme roušku
- umístíme ho do jiné místnosti (izolace od ostatních dětí)
- okamžité informování zákonného zástupce dítěte - bezodkladné
vyzvednutí dítěte z MŠ.
Děkujeme Vám, že dodržujete stanovená pravidla a zásady zdravého dítěte ve zdravém kolektivu.

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kontakt

Naděžda Dvořáková, ředitelka MŠ MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339
565 01 Choceň
tel.: 465 471 421 mskastanek@centrum.cz